Danas na području opštine postoji oko 50 sportskih klubova i udruženja u kojima se sportom aktivno bavi oko četiri i po hiljade pretežno mladih ljudi.

Ne postoji grad u Srbiji, koji pruža takve mogućnosti za sport i rekreaciju i koji poseduje takve izgrađene sportske kapacitete na tako malom prostoru. Lazarevac ima vrhunsku salu za dvoranske sportove. U njenom sklopu poseduje bazen, gimnastičku salu, trim salu, kao i salu za ples i borilačke veštine. Neposredno pored ove, poseduje i pomoćnu salu za trening, sa kuglanom, strelištem i šah klubom. Nekoliko spoljnih terena za male sportove, prvoklasan teren za veliki fudbal sa dva pomoćna terena i dva teniska terena sa pomoćnim terenom, i sve to u krugu od sto metara. To zaista ne poseduje ni jedan grad. Kada se tome doda da je na nepunih petsto metara bazen olimpijskih dimenzija, a na kilometar jezero, slika se uokviruje. Pokriveni bazen postoji i u Velikim Crljenima, a širom opštine 24 fudbalska igrališta, 14 rukometnih, 12 odbojkaških, 11 košarkaških terena i moderna streljana.

Savremeno strelište „Tamnava“ izgrađeno je 1992. godine i nalazi se na osamnaestom kilometru od Lazarevca prema Ubu, odnosno dva kilometra od Ibarske magistrale. Strelište ima 22 streljačka mesta na 50 i 100 metara. Pored toga na ovom strelištu se može gađati i iz malokalibarske puške i malokalibarskog pištolja na 50 metara, vojničke puške na 100 metara. Na strelištu ima i 12 mesta za gađanje iz pištolja svih kalibara na 25 metara i vezdušno strelište za 6 mesta. Na strelištu Tamnava organizuju se prvenstva na svim nivoima od opštinskih do saveznih.