O nama

Predsednik: Dragan Sinđelić

Sekretar: Leka Ranković

Započeto  -   9. март 1998.

Nagrade Majska nagrada Sportskog saveza Srbije 1982. godine

Objekti: 36 fudbalskih terena,  45 terena za male sportove, dve hale sa tribinama, pet školskih sala, dva strelišta, dva bazena, šahovska laka, kuglana

Akcije: U svim manifestacijama sporta i fizičke kulture od školskih do međunarodnih takmičenja u ekipnim i pojedinačnim konkurencijama. Organizacija uličnih trka, biciklom do zdravlja

Comments